Детски пакети

Starting from $2500

 

ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН

 

До 1 работен час
Обработка на всички кадри
Ниска резолюция
Висока резолюция
Диск с обложка
Овъртайм 30лв./час

50лв.

ДЕТСКА ФОТОСЕСИЯ

 

Времетраене до 2 часа
Обработка на всички кадри
Ниска резолюция
Висока резолюция
По-детайна обработка на избрани кадри
Диск с обложка

100лв.